Lajit

       

 

KALLIOSUON SISU ry / JÄÄKIEKKO  / JÄÄURHEILU

   

 

Arvot ja Tavoitteet:

 

 • Tarjota lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus harrastaa jääurheilua Sonkajärvellä, hyvissä olosuhteissa, edullisesti sekä antaa jokaiselle mahdollisuus kokea elämyksiä, jotka antavat ”eväitä elämäntaipaleelle”
 • Omalla toiminnalla, yhteistyössä perheiden ja muiden osallisten kanssa, kasvattaa lapsista ja nuorista, omatoimisia, yhteistoimintakykyisiä, osaavia, positiivisia, aktiivisia ja yhteiskuntakelpoisia kansalaisia
 • Seura tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden edetä urheilu-uralla eteenpäin, urheilijoina, valmentajina, ohjaajina ja seuratoimintahenkilöinä
 • Kasvattaa seuratoiminnalla yhteisöllisyyden tunnetta, jotta jokainen tuntisi olevansa tärkeä osa isoa kokonaisuutta, jossa ILMAPIIRI on kaikkein tärkeintä
 • Seurassa korostetaan hyviä käytöstapoja, terveitä elintapoja, erilaisuuden hyväksymistä ja toisten kunnioittamista

 

Lapset:

 

 • Ennen kauden alkua lapset yhdessä ohjaajiensa kanssa laativat yhteiset ”Pelisäännöt”
 • ”Pelisäännöissä” korostetaan lasten ja nuorten vastuuta omasta ruokavaliostaan, terveydestään, levosta, hygieniastaan, koulunkäynnistään sekä käytöstavoistaan
 • Lapsia peluutetaan aina tasapuolisesti
 • Sarjatoiminnassa olevilla lapsilla on ilmoitusvelvollisuus, jos he eivät tule harjoituksiin tai peleihin, näin korostamme yksilön vastuunottoa joukkueen toiminnasta
 • Seuratoiminnassa mukana oleminen edellyttää sovittujen lisenssi-, seura- ja joukkuemaksujen suorittamista
 • Seura järjestää säännöllisesti teroituspalvelun ja varustepörssin kautta mahdollistaa myös edullisten, käytettyjen varusteiden hankinnan

 

Vanhemmat:

 

 • Ennen kauden alkua vanhemmat yhdessä laativat itselleen ”Pelisäännöt”
 • Vanhempien tärkeimmät tehtävät ovat: Kasvattaa, Kustantaa, Kannustaa ja Kuljettaa
 • Vanhemmat ovat velvollisia osallistumaan toimitsija ym. tehtäviin ottelutapahtumien aikana

 

KALLIOSUON SISU ry / JÄÄKIEKKO  / JÄÄURHEILU

 

Kalliosuon Sisu ry:n jääurheilutoiminnasta vastaa jääkiekkojaosto

ja sen alaisena junioripäällikkö   

 

Joukkueiden toiminta:

 

 • Jokaisessa lasten joukkueessa on vanhempien valitsema johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat esim. joukkueenjohtaja, valmentaja(t)/ohjaaja(t) ja huoltaja(t). Näiden lisäksi rekrytoidaan joukkueen vanhemmista vastuuhenkilöt toimitsija- ja talkootehtäviin. Joukkueen toiminta on pitkäkestoista yhteistyötä, eikä se kaadu yksittäisiin ongelmiin. Yhteen hiileen puhaltava joukkue on kestävä kokonaisuus, joka kestää palautetta ja tekee töitä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

 

 • Joukkueenjohtajan tehtävät:

 

 1. Vastaa yhdessä vanhempien, valmentajien ja junioripäällikön kanssa kausisuunnitelman laadinnasta ja budjetoinnista
 2. Varaa harjoituspaikat ja valmistelee ottelutapahtumat
 3. Johtaa joukkueen toimintaa ja pitää yhteyttä lasten vanhempiin ja muihin sidosryhmiin
 4. Vastaa ”Pelisääntöjen” laatimisesta ja niiden noudattamisesta yhdessä valmentajien / ohjaajien ja junioripäällikön kanssa
 5. Omalla toiminnallaan edesauttaa valmentajien työrauhaa
 6. Välittää kaiken tarpeellisen tiedon joukkueelleen joka tulee seuralta tai muilta tahoilta

 

 • Valmentajien / Ohjaajien tehtävät:

 

 1. Vastaavat joukkueen toiminnasta
 2. Vastaavat joukkueen valmentamisesta, ohjaamisesta ja kausisuunnitelman laatimisesta
 3. Suunnittelevat kauden harjoituksien teemat ja tavoitteet
 4. Vastaavat joukkueen pelaajien kehityksen seuraamisesta ja taltioinnista
 5. Vastaavat joukkueen ilmapiirin luomisesta ja positiivisen harjoittelumotivaation kehittämisestä
 6. Ohjaavat yhdessä joukkueen harjoitukset, jossa jokaisella valmentajalla on vastuualueensa

 

 • Huoltajien tehtävät:

 

 1. Vastaa joukkueen harjoituksissa / otteluissa varuste-, neste- ja lääkintähuollon toteutumisesta

_____________________________________________________________